W dniach 10-11 października br. odbyły się dwudniowe deliberacje na temat przyszłości Internetu w ramach projektu „We, the Internet”. Celem Światowego Dialogu Obywatelskiego było dopuszczenie głosu zwykłych ludzi i włączenie ich w proces podejmowania decyzji o przyszłości - Waszej przyszłości.

Tysiące obywateli z ponad 70 krajów wzięło udział w debacie społecznej, w trakcie której przedstawiło swoją wizję Internetu. Polskę reprezentowało kilkadziesiąt osób od 16 do 76 roku życia, o różnym wykształceniu, zarówno mieszkańcy wsi jak i miast wojewódzkich. Uczniowie, bezrobotni, osoby pracujące i emeryci podjęli dyskusję, jak uczynić Internet lepszym narzędziem w nadchodzących latach. Spotkania odbywały się zarówno w formule online jak i stacjonarnie w kilkuosobowych zespołach zachowując wszelkie niezbędne zasady związane z nierozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Debata została przeprowadzona przez Zespól Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie we współpracy z Mission Publiques.

W czasie, gdy Internet na naszych oczach staje się kręgosłupem interakcji społecznych, obecna pandemia odzwierciedliła pilność tej dyskusji, w związku z czym większość zagadnień dialogu poruszano przez jej pryzmat. Kluczowym tematem spotkania była dostępność Internetu, dlatego też poprosiliśmy o opinię zarówno osoby, które funkcjonują w cyberprzestrzeni, jak i takie, które pozostają offline. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w miejscu z dobrym czy gorszym dostępem do Internetu, każdy z nas znajduje się pod wpływem tego, co się dzieje w sieci.

Efektem tych globalnych obrad będą świadome zalecenia obywatelskie, które zostaną przedłożone decydentom na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Wyniki Światowego Dialogu zostaną przedstawione na Forum Zarządzania Internetem 2020 pod hasłem „Internet United”, które odbędzie się w listopadzie br.

 

Inicjatorem projektu „We, the Internet” jest Missions Publiques.

Projekt został dofinansowany przez Radę Europy