Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

Minister Cieszyński przedstawił, jak obecnie działa system rządowo-samorządowy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Podkreślił, jak wielka odpowiedzialność spoczywa w tym kontekście na Sekretarzach. Stabilność i koordynacja funkcjonowania samorządu, realizacja wszystkich projektów i bieżących działań to tylko niektóre z zadań Sekretarzy.

- W Polsce pojawiają się cyklicznie nowe cyfrowe wyzwania i samorząd zawsze na początku ma co do nich pewne obawy. To zrozumiałe. Wiemy jednak, że samorząd sobie poradzi. Część JST chce wprowadzać zmiany od razu, a inne z nich czekają do ostatniego możliwego momentu - mówił. 

W dalszej części wystąpienia Minister Cieszyński podkreślił ważność wprowadzenia Rejestru pełnomocnictw i upoważnień, co ma pozwolić odpowiednim pracownikom administracji na dostęp do wszystkich niezbędnych danych w jednym systemie bez generowania nowych dokumentów. W swojej wypowiedzi odniósł się również do tego, jak ważne jest dla administracji instalowanie platform płatności i terminali płatniczych, ponieważ obsługa kasowa jest droga i niewygodna. Dodatkowo tego rodzaju system pozwoli od razu na otrzymanie informacji zwrotnych dot. realizacji płatności.

Co dotyczy Centralnego Rejestru Wyborców, to wprowadzenie wszystkich danych wyborczych do jednego systemu ma zaoszczędzić wiele czasu i ułatwić procedury. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała ten projekt. To kolejny krok we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w naszym kraju.

Minister Cieszyński podkreślił również, że każda JST w Polsce miała przeprowadzić audyt w zakresie zabezpieczenia cyfrowego. - Wszyscy wiemy, że taki atak może wpędzić każdego w problemy, a naprawa zaistniałych strat może generować duże koszty - mówił Minister. Dlatego Cieszyński zachęcał do tego, żeby już teraz przeznaczać większe środki finansowe na cyberbezpieczeństwo. Na zakończenie Minister podziękował wszystkim obecnym za wsparcie i współpracę, a szczególnie za całość prac, którą JST wkładają we wsparcie obywateli Ukrainy oraz własnych mieszkańców.

Minister Cieszyński udzielił Kongresowi swojego Patronatu Honorowego.Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Szefernaker wspominał, że często współpracując z samorządami nad zmianami w przepisach prawa, słyszy już po rozmowach i ustaleniach od wójtów i burmistrzów: - Proszę dać mi jeszcze 10-15 min na konsultacje z Sekretarzem. Jak podkreślił, oznacza to tyle, że bez Sekretarza nic w urzędzie ostatecznie nie może się wydarzyć. - To wy wprowadzacie i nadzorujecie pracę urzędników, i to od was zależą efekty funkcjonowania jednostek - zwrócił się do bezpośrednio do Sekretarzy Minister.

W 2020 r. przyszła pandemia, która zweryfikowała możliwości administracji. Następnie, w lutym 2022 r. przyszła wojna, a z nią zupełnie nowe, nieznane wyzwania dla administracji publicznej. Polska jako kraj frontowy zmierzyła się z falą uchodźców w liczbie niespotykanej jak dotąd nigdzie dotąd na świecie. Nowe wyzwania pokazały, że rząd razem z samorządem może skutecznie współpracować i podejmować nowe wyzwania w nieznanych wcześniej sferach. Eksperci jednoznacznie wskazują na olbrzymi sukces polskiej administracji w tej dziedzinie.

Minister odniósł się też do nowych wyzwań dotyczących kryzysu energetycznego. - Wiemy, ze wokół ustawy dotyczącej systemu redystrybucji węgla na terenie kraju przez samorządy było wiele burzliwych dyskusji. Komisja wspólna rządu i samorządu pozytywnie zaopiniowała tę ustawę - mówił Szefernaker.

Rząd przygotowuje również nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Musimy zadbać o większą adaptację uchodzców w naszym kraju, aby mogli oni partycypowali w kosztach np. podejmując stałą pracę. Polska musi być przygotowana również na kolejną falę uchodźców, związaną z kryzysem energetycznym i nasileniem ataków ze strony Rosji w Ukrainie - mówił szef MSWiA.

Na koniec wystąpienia Minister jeszcze raz bardzo podziękował Sekretarzom za współprace i za to, że Rząd we współpracy z samorządem może skutecznie rozwiązywać bieżące wyzwania i problemy.

Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii

W tym momencie najważniejszą sprawą dla nas jest kwestia prądu. Przygotowujemy katalog podmiotów wrażliwych, które będą korzystały ze sztywnej ceny. Taka sytuacja jest bardzo preferowana z punktu widzenia JST - mówił Minister Buda nawiązując do obecnego kryzysu energetycznego. 

Taki Kongres jak dziś jest niezwykle potrzebny. To właśnie Sekretarze wykonują w JST większość najtrudniejszych zadań. Pełnią oni podobną funkcje, jak dyrektor zarządzający w dużej firmie czy korporacji. Wszyscy wiemy, jak odpowiedzialne jest to stanowisko - podsumował Minister.

(not. Natalia Gmurkowska, FRDL, zdjęcie: Konrad Lechański).