Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma między innymi szybko zmieniające się prawo, rozwój technologii i większa złożoność operacji. Współcześnie od każdej organizacji (publicznej i prywatnej) wymaga się więcej, a coraz bardziej innowacyjne i skomplikowane przedsięwzięcia wymagają zmiany podejścia do zarządzania projektami. Niekwestionowane stało się znaczenie strategiczne zarządzania projektami. Przyjęte plany strategiczne (plany rozwoju, inwestycji) są dekomponowane na szereg projektów a miarą sukcesu jest ilość zrealizowanych projektów.

Czy projektami można nie zarządzać? A czy można nie zarządzać instytucją publiczną lub firmą? Czy można nie zarządzać pracownikami? Odpowiedź jest oczywista.

Realizowanie projektów na stałe wpisało się w rytm życia zdecydowanej większości przedsiębiorstw oraz organizacji, niezależnie od branży, w której funkcjonują. Nic więc dziwnego, że potrzeba efektywnego zarządzania, gwarantującego powodzenie projektu stała się celem samym w sobie, a wokół zarządzania projektami powstała gęsta sieć metodyk, które mają to zapewnić.

Jedną z takich metodyk, do profesjonalnego zarządzania projektami jest metodyka PM² Komisji Europejskiej.

W czym pomagają metodyki zarządzania projektami?

Oto kilka powodów i korzyści, dlaczego warto zarządzać projektami i stosować wybraną metodykę zarządzania projektami:

Efektywność i powodzenie projektu: Zarządzanie projektami pozwala na celowe planowanie, kontrolowanie oraz alokację zasobów. Dzięki temu projekt może być realizowany w sposób uporządkowany i kontrolowany, co zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Odpowiednie metodyki pomagają unikać chaosu, zwiększają wydajność zespołu oraz minimalizują ryzyko niepowodzenia.

Zarządzanie kosztami i terminami: Metodyki zarządzania projektami umożliwiają ścisłe monitorowanie kosztów i terminów realizacji. Dzięki temu można efektywnie alokować zasoby finansowe i ludzkie, a także reagować na ewentualne opóźnienia czy przekroczenia budżetu.

Zarządzanie ryzykiem: Projektowanie i zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią procesu zarządzania projektami. Metodyki oferują narzędzia do identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem, co pozwala minimalizować negatywne skutki niespodziewanych zdarzeń.

Jasność i komunikacja: Metodyki zapewniają struktury i procesy komunikacyjne, które poprawiają współpracę w zespole i komunikację z interesariuszami. Pozwala to unikać nieporozumień i błędów wynikających z braku jasności w komunikacji.

Dostosowanie do zmian: Współczesne metodyki zarządzania projektami są często oparte na zasadach elastyczności i adaptacji. Pozwalają one na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych, klientów oraz technologii. To ważne w dynamicznym otoczeniu biznesowym i publicznym.

Maksymalizacja wartości biznesowej: Poprzez odpowiednie zarządzanie priorytetami oraz monitorowanie celów projektowych, metodyki pomagają skupić się na dostarczaniu wartości biznesowej. Projekty są ukierunkowane na realizację celów strategicznych organizacji.

Wydajność zespołu: Metodyki dostarczają narzędzi i procesów, które wspierają efektywną pracę zespołu. Dzięki temu członkowie zespołu mogą skupić się na właściwych zadaniach, zwiększając tym samym produktywność.

Doskonalenie procesów: Metodyki umożliwiają analizę procesów i iteracyjne doskonalenie ich na podstawie wniosków z poprzednich projektów. To prowadzi do ciągłego udoskonalania praktyk zarządzania.

Rozpoznawalność branżowa: Stosowanie uznanych metodyk zarządzania projektami, np. metodyki PM² Komisji Europejskiej, może przyczynić się do zwiększenia wiarygodności organizacji w branży oraz przyciągnięcia klientów i partnerów biznesowych.

Powyżej wymieniłem wiele powodów aby zarządzać projektami. Dostrzegam takżę potrzebę skoordynowanego zarządzania projektami, szczególnie, gdy organizacja jest większa i wzrasta liczba realizowanych projektów. Mając na uwadze powyższe, szczególnie w obszarze projektów publicznych, zachęcam do zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PM² Komisji Europejskiej.

Andrzej Pajor

Lead Trener, Ekspert i Ambasador PM²

www.linkedin.com/in/andrzejpajor/

Powyższy artykuł jest kolejnym z cyklu „Europa Zarządza Projektami. PM² w Polsce". PM²Polska ( www.pm2polska.org ) wspólnie z FRDL wprowadza do Polski metodykę PM² w ramach inicjatyw „Open PM²".

Link do szkolenia z Zarządzania Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej jest dostępny poniżej:

https://frdl.org.pl/tematy/fundusze-europejskie-i-pomoc-publiczna/zarzadzanie-projektami-2/60876

O Zarządzaniu Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej będziemy mówić również podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy gdzie Ekspert Andrzej Pajor wspólnie z Agatą Kemoną Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami i Urzędem w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej wskażą na praktyczne aspekty pracy wg Metodyki PM². Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla odbyła szkolenie w 2023 r w ramach Kursu Zarządzania Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej