Pomimo, że sztuczne światło jest uznawane za jedno z największych dobrodziejstw naszej cywilizacji, które niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju społecznego i ekonomicznego, to współcześnie naukowcy dysponują szeregiem dowodów na szkodliwość nadmiernej ekspozycji organizmów na jego oddziaływanie.

Człowiek, zwierzęta, a nawet niektóre gatunki roślin potrzebują do prawidłowego funkcjonowania dwóch reżimów – dziennego oraz nocnego.

Szczególnie szkodliwe są skutki oświetlenia LED, na które wymienia się na masową skalę źródła oświetlenia zewnętrznego, ze względu na ich większą wydajność. Badania wskazują, że ok. 85% powierzchni Polski jest zagrożone zanieczyszczeniem świetlnym.

Czym dokładnie jest zanieczyszczenie światłem i jak można rozwiązać pojawiające się w związku z nim problemy wyjaśnia dr Katarzyna Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego. Zachęcamy do zapoznania się z jej raportem na ten temat.