CELE I KORZYŚCI:
 Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować?
Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji. Poznanie konsekwencji za nieprawidłowości, powstałe w trakcie inwentaryzacji.
Przedstawienie wybranych zagadnień w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

PROGRAM:
 I. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej.
II. Odpowiedzialność za inwentaryzację.
III. Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia.
IV. Inwentaryzacja- częste problemy.
V. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW.
VI. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem.
VII. Majątek gminy, a jednostki pomocnicze.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W PLIKU.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elżbieta Silny
Koordynator szkoleń
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313