CELE I KORZYŚCI:
uświadomienie uczestnikom wiedzy na temat zachowań interpersonalnych,
pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych,
przekazanie narzędzi do samodzielnego znajdowania zasobnych stanów emocjonalnych,
pokazanie technik wyrażania uczuć, życzeń i opinii,
kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych,
wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę,
motywacja do pracy zawodowej,
zdobycie umiejętności skutecznego osiągania celów,
znajomość i obrona własnych praw,
nauczenie pracowników różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją.

PROGRAM:
1. Asertywność czym jest, a czym nie jest?
2. Mapa asertywności, moje prawa i ich obrona.
3. Asertywność a myślenie o sobie.
4. Model postawy asertywnej warsztatowa cześć szkolenia.
5. Techniki komunikacyjne w asertywności.
6. Ćwiczenia ważniejszych sytuacji wymagających komunikacji asertywnej.
7. Użyteczne techniki do stosowania w trudnych sytuacjach.
8. Asertywność w organizacji.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W PLIKU.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elżbieta Silny
Koordynator szkoleń
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313