Przy składaniu wniosków o środki z KFS zachęcamy do skorzystania z wzorów dokumentów, które zamieszczamy poniżej.

  1. Wzór Certyfikatu.
  2. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
  3. Przykładowy wniosek