Awans zawodowy nauczycieli. Obowiązki organu prowadzącego i dyrektora szkoły

Cele i korzyści

omówienie przez specjalistę praktyka:

 • aktualnych przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego oraz sposobów ich realizacji w czasie nauczania zdalnego,
 • wymagań dotyczących otwarcia stażu, jego przebiegu, w tym przerw,
 • wpływu nauczania zdalnego, w związku z zagrożeniem koronawirusem, na sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
 • zawartości sprawozdania z zakończenia stażu,
 • zasad dokonywania oceny dorobku zawodowego,
 • procedury prowadzenia postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego, postępowania odwoławczego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Otwarcie stażu – wymagania.
 2. Przebieg stażu:
  • przerwy,
  • obowiązki nauczyciela w ramach poszczególnych stopni awansu.
 3. Zakończenie stażu:
  • sprawozdanie,
  • ocena dorobku zawodowego,
  • wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne:
  • terminy,
  • przebieg,
  • postępowanie odwoławcze.
 5. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za prowadzenie procedury postępowania w zakresie awansu zawodowego (jst, CUW, ZEAS), dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele starający się o wyższy stopień awansu zawodowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń