Bonifikata od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Praktyczne problemy udzielania i dochodzenia zwrotu bonifikaty

Miejsce
Internet
Termin
02 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Cele i korzyści

Przybliżenie uczestnikom całokształtu problematyki związanej z aktualnymi zasadami naliczania i egzekwowania bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości wraz z podsumowaniem orzecznictwa sądów oraz omówieniem znowelizowanych przepisów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie:
 • Podstawowe informacje o instytucji bonifikaty w systemie gospodarki nieruchomościami publicznymi.
 • Ogólne reguły interpretacyjne związane udzielaniem oraz żądaniem zwrotu bonifikaty; .
 • Uchwała lub zarządzenie o zasadach udzielania bonifikat – problemy praktyczne:
 • jak budować akty prawa miejscowego dotyczące bonifikat,
 • jakie warunki przedmiotowe i podmiotowe może zawierać uchwała,
 • problematyka zmiany uchwał w zakresie obniżania stawki bonifikaty w kontekście przepisów międzyczasowych.
 1. Bonifikata od ceny zbycia nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa.
 • Przesłanki udzielenia bonifikaty oraz przesłanki jej zwrotu.
 • Dopuszczalność udzielenia bonifikaty przy trybach zbycia innych niż zbywanie bez przetargu.
 • Zgoda na udzielenie bonifikaty oraz zasady i tryb jej udzielenia w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Obowiązkowa bonifikata przy zbyciu nieruchomości zabytkowej – w jakich przypadkach należy zastosować bonifikatę i czy można żądać jej zwrotu? Jak definiować zwrot nieruchomość wpisana do rejestru zabytków: czy część nieruchomości czy np. zabytkowy park pałacowy musi zbyć objęty bonifikatą?
 • Osoba bliska a obowiązek zwrotu bonifikaty - prezentacja najnowszych orzeczeń SN.
 • Problem dziedziczenia obowiązku zwrotu bonifikaty – prezentacja najnowszych orzeczeń SN.
 1. Dochodzenie zwrotu należności z tytułu bonifikaty w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami .
 • Przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż uzasadniający udzielenie bonifikaty – omówienie aktualnego orzecznictwa sądów w zakresie zmiany sposobu korzystania z nieruchomości zakupionych z bonifikatą.
 • Przeznaczenie części środków ze sprzedaży lokalu na nabycie innego lokalu lub nieruchomości mieszkaniowej. Wydatki na remont, spłatę kredytu, umowy rezerwacyjne i deweloperskie a obowiązek żądania zwrotu bonifikaty – prezentacja aktualnego orzecznictwa.
 • Waloryzacja należności z tytułu bonifikaty - zakres obowiązków organu oraz tryb dokonywania waloryzacji;
 • Tryb dochodzenia zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie; obowiązek zwrotu a żądanie organu.
 • Umorzenie, rozłożenia na raty bądź odroczenia spłaty należności obejmującej kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
 • Odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie – zasady stosowania przepisów uogn.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast prowadzących sprawy obejmujące udzielanie lub zwrot udzielonych bonifikat.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

CENA:

295 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl,
fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 26 września 2020 r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!