Drogi publiczne. Zaliczenie i pozbawienie drogi kategorii publicznej, regulowanie stanu prawnego pasa drogowego

Miejsce
Internet
Termin
9 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
260 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedur zaliczania i pozbawiania dróg kategorii publicznej, przejmowania prawa własności pasa drogowego w ślad za pozbawienie drogi jej kategorii oraz wskazanie form przekazywania nieruchomości i ustalania z tego tytułu rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę opartą na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych i cywilnych w prezentowanym w zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Drogi publiczne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych:
a) Definicja drogi publicznej.
b) Definicja pasa drogowego.
c) Kategorie dróg publicznych.
2. Zaliczenie drogi do kategorii publicznej:
a) Omówienie procedury zaliczania drogi do kategorii publicznej.
b) Organy upoważnione do nadawania kategorii drodze publicznej: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej.
c) Porozumienia i opiniowanie przez gminy, powiaty sąsiednie, zarząd województwa zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.
d) Omówienie przykładów uchwał.
e) Terminy podjęcia uchwał lub zarządzeń o zaliczeniu drogi do odpowiedniej kategorii.
3. Pozbawienie drogi kategorii publicznej:
a) Omówienie procedury pozbawienia drogi kategorii publicznej z jednoczesnym zaliczeniem jej do innej kategorii – wskazanie organów, opiniowanie, uzgodnienia - podjęcie uchwał – terminy wejścia w życie – konsekwencje.
b) Omówienie procedury wyłączenia drogi z użytkowania – organy – uzgodnienia, opiniowanie – podjęcie uchwały – terminy wejścia w życie – konsekwencje.
c) Omówienie orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich, GDDKiA zajmujący się zarządzaniem drogami publicznymi, regulowaniem stanów prawnych dróg publicznych, ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne jak i przejmowaniem tych nieruchomości i wypłacaniem odszkodowań oraz wynagrodzeń z tytułu ich przejęcia w różnych trybach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Inżynier geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z dziedziny gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl,
fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie http://frdl.szczecin.pl do 3 lipca 2020 r.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!