Edytor tekstu word. Poziom średniozaawansowany

Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na profesjonalną edycję dokumentów w edytorach tekstu z uwzględnieniem wymagań dotyczących dostępności urzędów.
 • Poznanie lub poszerzenie umiejętności formatowania tekstu, wstawiania obiektów do dokumentów, pracy tabelami.
 • Poznanie struktury dokumentów, pracy z obszernymi dokumentami, przygotowania korespondencji seryjnej, a także przygotowania dokumentów do druku.
 • Dzięki szkoleniu opanujesz program, który w najprostszy i możliwy sposób wyjaśni Ci wszystkie istotne i przydatne narzędzia, które wykorzystasz w codziennej pracy.
 • Wykorzystanie edytorów tekstu w swoim aktualnym lub przyszłym warsztacie pracy.

METODY I FORMY REALIZACJI SPOTKANIA:
Wykład, praktyczne ćwiczenia poprzedzone wyjaśnieniem danego zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości na poziomie podstawowym (wiadomości ogólne, otwieranie i zapisywanie dokumentów, wprowadzanie i redagowanie tekstu, edycja tekstu, operacje na blokach tekstu).
 2. Zapoznanie z zasadami edycji tekstu oraz wytycznymi dla dostępności treści.
 3. Formatowanie znaków, atrybuty tekstu. Praktyczne wykorzystanie formatowania znaków w dokumentach tekstowych.
 4. Formatowanie akapitów tekstu. Praktyczne zastosowanie formatowania akapitów tekstu w dokumentach tekstowych.
 5. Rozmieszczenie tekstu na stronie – użycie tabulatorów, kolumny tekstu, formatowanie tekstu w kolumnach.
 6. Wstawianie do dokumentu symboli, daty, godziny, pól tekstowych.
 7. Wstawianie do dokumentów obiektów graficznych, tekstu artystycznego.
 8. Wstawianie tabel do dokumentów. Praca z tabelami, formatowanie tabel i ich zawartości.
 9. Ustawienia strony – marginesy, nagłówki, stopki. Przygotowanie dokumentu do druku.
 10. Praca z obszernym dokumentem. Struktura dokumentu i hierarchia tekstu w dokumencie.
 11. Tworzenie obszernych opracowań tekstowych. Wstawianie numerów stron, przypisów, odsyłaczy, podpisów. Tworzenie spisu treści, spisu ilustracji.
 12. Korespondencja seryjna. Tworzenie dokumentu głównego i źródła danych.
 13. Drukowanie dokumentów seryjnych dla wielu adresatów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i innych jednostek podległych, wykorzystujących w codziennej pracy edytory tekstu, osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi edytora tekstu word i wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Ma doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Jest autorką kilkunastu podręczników i publikacji na temat technologii informatycznych (arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania). Posiada uprawnienia egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e-Nauczyciel, e-Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

zwiń
rozwiń