Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji

Adresaci

Zajęcia adresowane są do sołtysów, rad sołeckich, radnych, kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST, pilotujących funkcjonowanie funduszu sołeckiego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem zajęć jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego w okresie pandemii poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim i możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
Podczas zajęć omówione zostaną zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Sołtys i sołectwo.
 2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
 3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego i możliwości podejmowania uchwał.
 4. Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego i możliwości dokonywania zmian przyjętych do realizacji zadań.
 5. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
  • Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
  • Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej. 
 6. Ustawowe terminy dot.: Funduszu sołeckiego w świetle specustawy koronawirusowej.
 7. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego – proponowane zmiany.
zwiń
rozwiń