Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania 2020/2021 w praktyce

Miejsce
Internet
Termin
30 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
285 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w roku 2020/2021.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona problematyce organizacji kasy (obrót gotówkowy/bezgotówkowy, dochody/wydatki, obsługa poza jednostką), a także zasadom prowadzenia ewidencji, powierzania obowiązków i odpowiedzialności, nabywania, kontroli, inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i kasy.

Przedstawienie rozwiązań, które można wdrożyć w jednostce w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID – 19 oraz działania, jakie należy podjąć w przypadku zmiany osób materialnie odpowiedzialnych, a także procedur przy likwidowaniu, kradzieży, zaginięciu czy zagubieniu druków ścisłego zarachowania.

Wskazanie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania i na sposoby ich zapobiegania, bądź rozwiązywania.

Usystematyzowanie wiedzy na temat gotówkowej i bezgotówkowej gospodarki kasowej w oparciu o aktualne wymogi prawne.

Otrzymanie praktycznych wskazówek na temat organizacji kasy, zasad prowadzenia ewidencji kasowej, jak i druków ścisłego zarachowania, a także otrzymają przykładowe wzory księgowań i druków (np. rejestrów, ewidencji, oświadczeń, upoważnień, protokołów i przykładowego zarządzenia) oraz wskazania na nieprawidłowości, jakich należy się wystrzegać.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce (organizacja stanowisk, obsługa gotówkowa i bezgotówkowa, dochody/wydatki).
 2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
 3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
 4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
 5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
 6. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie zarówno kasjera – szczególnie w czasie pandemii COVID -19, jak i samej kasy i jej walorów.
 7. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania, częstotliwość.
 8. Inwentaryzacja kasy – niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
 9. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 10. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
 11. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 12. Rodzaje druków ścisłego zarachowania (czeki, arkusze spisu z natury, kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.).
 13. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania – terminy, metody, częstotliwość i przykładowe zarządzenie.
 14. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
 15. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
 16. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
 17. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
 18. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
 19. Podstawy prawne.
 20. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 21. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
 22. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący, pracownicy merytoryczni (np. intendenci, kierownicy gosp. czy pracownicy sekretariatów) JSFP, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w JST. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 24 listopada 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!