Inwentaryzacja w 2020 roku w administracji publicznej z uwzględnieniem przepisów dotyczących pandemii

Miejsce
Internet
Termin
17 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
249 zł
Cele i korzyści

Poszerzenie wiedzy na temat aktualnych wymogów prawa dotyczących inwentaryzacji, a w szczególności zmian w zakresie procesu rozliczenia inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdań i informacji za rok 2020.
Omówienie nowych możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych do walki z koronawirusem.
Wskazanie terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji, ważności opisu terenu strzeżonego. Zaprezentowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji, oraz czynności niezbędnych w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
Przedstawienie zasad ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian w zakresie terminu rozliczenia inwentaryzacji za rok 2020 i sporządzenia sprawozdania finansowego oraz możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych do walki z koronawirusem.
2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji. 
3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:

• Spis z natury.
• Uzgadnianie sald.
• Weryfikacja sald.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowych JST oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl