JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH Szkolenie warsztatowe z elementami prawa dotyczącymi nieruchomości

Miejsce
Internet
Termin
30 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
290 zł
Cele i korzyści

Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.

zwiń
rozwiń
Program

I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:

- rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
- jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?
- ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
- co to jest zbiór dokumentów,
- kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie
 wpływ?,
- co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić
 do jej zlikwidowania?
- czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?
- czy nieruchomość może nie mieć właściciela?
- co to są akta księgi wieczystej?
- co to jest księga wieczysta dawna?
- problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
- własność,
- ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
- użytkowanie wieczyste,
- służebność,
- odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
- zasada jawności ksiąg wieczystych.

II. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):

1. Oznaczenie księgi wieczystej.
2. Dział I - O Oznaczenie nieruchomości.
3. Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.
4. Dział II – Własność.
5. Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
6. Dział IV – Hipoteka.

III. Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji, Wydział Skarbu Miasta), zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wraz z jednostkami terenowymi, pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Spółki energetyczne zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, Przedsiębiorstwa ciepłownicze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii. Przedmiotem specjalizacji prowadzącej jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności. Jest autorką szeregu artykułów i publikacji z ww. obszarów. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Od 15 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie do www.frdl.szczecin.pl do 24 listopada 2020r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!