Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Cele i korzyści

Przekazanie aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli wewnętrznej i prowadzenia czynności audytowych. Szczególny nacisk zostanie położony na aktualną wiedzę merytoryczną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli i zadania audytowego zapewniającego. Program spotkania przygotowany jest z myślą o osobach, które znają sposób prowadzenia czynności kontrolnych i działania audytu wewnętrznego i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli
 • i audytu wewnętrznego;
 • nabyć umiejętność zastosowania przepisów w praktyce i codziennej pracy kontrolera/audytora/asystenta/pracownika ds. audytu;
 • porównać swoje umiejętności w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i audytowych z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia czynności kontrolnych i audytowych;
 • zapoznać się ze sposobem dokumentowania działań kontrolnych
 •  i audytowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne informacje o obowiązku prowadzenia kontroli i audytu:

 1. audyt i kontrola - podobieństwa i różnice.
 2. audyt obligatoryjny i fakultatywny w jednostce – od czego zależy.
 3. wymagania wobec kontrolera i audytora wewnętrznego.
 4. organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w jednostce – przykłady.

2. Kształtowanie się systemu kontroli wewnętrznej i zmian prawa w zakresie audytu wewnętrznego – powody zmian:

 1. kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza -wymogi
 2. dotychczasowy sposób prowadzenia audytu w jednostce – analiza historyczna.
 3. wymogi w zakresie sposobu, terminów i organizacji czynności audytowych.
 4. dokumentowanie czynności audytowych – forma zatrudnienia audytora.
 5. problem efektywności działań kontrolnych i audytowych – próba naprawy.
 6. regulacje w zakresie kontroli wewnętrznej a zmiany przepisów w zakresie audytu w 2015 roku – oczekiwania wobec kontroli i audytu.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia;
 • Asystenci audytu i pracownicy ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń