Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych.

Miejsce
Internet
Termin
10 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Cele i korzyści

Przedstawienie i omówienie nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie m.in.:

 • realizacji planu finansowego,
 • danych dotyczących zadłużenia JST,
 • finansowania zobowiązań jednostki,
 • rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu JST,
 • pozyskiwaniu dochodów budżetowych,
 • ustalenia polityki rachunkowości jednostki,
 • obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki,
 • sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • organizacji przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • procedur kontroli zarządczej.

Przedstawienie odpowiedzialności księgowego jednostki za gospodarkę finansową.

Przykłady wyników kontroli RIO i NIK oraz orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zaciąganie zobowiązań z naruszeniem ustawowych upoważnień – nieprzestrzeganie ograniczeń wynikających z planu finansowego, budżetu JST, WPF; limity i zakres upoważnienia, braki w klasyfikacji budżetowej, błędy w ustaleniu i klasyfikacji zobowiązań i ich ujęcia w sprawozdaniach, nieterminowa ich zapłata a odsetki za zwłokę, klasyfikacja i ewidencja zobowiązań wymagalnych, nieprawidłowa kompensata zobowiązań i należności jednostki.
 2. Nieprawidłowa realizacja planu finansowego – brak kontroli jego realizacji – błędy w przygotowaniu planu finansowego, przyjęcie danych do planu, podstawa zmiany planu, wykonanie wydatków przed zmianą planu, wydatki nieplanowane, błędy w ewidencji planu finansowego, brak kontroli wstępnej.
 3. Nierzetelne dane dotyczące zadłużenia JST – błędy w wieloletniej prognozie finansowej oraz sprawozdaniach RB-Z, braki w ewidencji księgowej tytułów dłużnych.
 4. Nieprawidłowe finansowanie zobowiązań jednostki – dysponowanie środkami ZFŚS, depozytami, dotacjami, klasyfikacja wydatków bieżących i majątkowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

skarbnicy, główni księgowi, pracownicy wydziałów finansowych, pracownicy merytoryczni, audytorzy wewnętrzni, kierownicy jednostek organizacyjnych, księgowi jednostek organizacyjnych oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli
i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie http://frdl.szczecin.pl do 6 lipca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!