Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt - nowe zadanie i obowiązki gmin. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy

Cele i korzyści

Przedstawienie zmian w ustawie o ochronie zwierząt, których jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt.

zwiń
rozwiń
Program

1. Planowane zmiany w ustawie:
• Nowe definicje w tym kota rasowego, kojca psa rasowego.
• Rozszerzenie okoliczności wskazujących na znęcanie się nad zwierzętami.
• Wprowadzenie możliwości wejścia na posesję bez zgody właściciela przy czasowym odebraniu zwierzęcia.
• Zakaz trzymania na uwięzi zwierząt i wyjątki.
• Zakaz kolczatek i parametry kojców.
• Ograniczenia w obrocie zwierzętami domowymi i nowe zakazy w hodowli.
• Nowe zadania gmin w przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.
• Szczególne uprawnienia organizacji społecznych.
• Nowe zasady obsadzania stanowisk kierowniczych w schroniskach.
• Rozszerzenie uprawnień PIW.

2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt – FUNKCJONOWANIE AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO.
• Schroniska dla zwierząt; legalizacja i funkcjonowanie. Możliwości umieszczenia tymczasowego zwierząt w innym miejscu.
• Pomoc kotom w środowisku naturalnym.
• Dokonywanie zabiegów na zwierzętach - sterylizacja i kastracja; usypianie ślepych miotów.
• Zapewnienie opieki weterynaryjnej; zwłoki zwierząt bezdomnych.
• Wyłapywanie zwierząt.
3. Zasady użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego w stosunku do zwierząt.
4. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt. Zwierzęta dziko żyjące a obowiązki gminy.
• Status zwierząt dziko żyjących.
• Uprawnienia i obowiązki gmin, zarządców dróg i innych organów państwa.
• Problematyka dochodzenia roszczeń dotyczących zwierząt dziko żyjących i ich zwłok.
5. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich.
6. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
7. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną.
8. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym.
9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.
10. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.
11. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.

zwiń
rozwiń