Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w warunkach kryzysu epidemicznego. Podstawy prawne, zasady rozliczania, przykłady, dobre praktyki, procedury wewnątrzzakładowe

Cele i korzyści

• Analiza problemów związanych z organizacją i rozliczaniem podróży służbowych w warunkach kryzysu epidemicznego (COVID – 19).
• Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu o studium przypadków.
• Uniknięcie błędów i kosztów w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.
• Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).
• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach samorządowych i oświatowych oraz pozabudżetowych.
• Uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zarządzania wydatkami związanymi z podróżami służbowymi w instytucji ( przykłady zapisów w wewnętrznych procedurach).
• Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie polecania wyjazdów służbowych w okresie zagrożenia epidemicznego.
• Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podróż służbowa w świetle regulacji prawnych (omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych).
• Definicja podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy.
• Wewnętrzne procedury lub instrukcje rozliczania podróży służbowych - przykłady
• Określenie miejsca świadczenia pracy.
• Oddelegowanie a podróż służbowa.
• Ograniczenie dotyczące niektórych pracowników w wysyłaniu w podróż służbową.
2. Nowe znaczenie polecenia wyjazdu służbowego w dobie kryzysu epidemicznego.
• Ograniczenie wyjazdów służbowych w rejony ze zwiększonym ryzykiem zarażenia (inne państwa, krajowe – żółte i czerwone strefy).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, osoby zajmujące się sprawami kadrowymi lub rozliczające należności z tytułu podróży służbowych, osoby pracujące w działach finansowo - księgowych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń