Postępowanie w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych

Cele i korzyści

Program oraz zawartość merytoryczna została przygotowana w taki sposób, aby każdy z pracowników referatu ds. podatków i opłat lokalnych mógł po jego ukończeniu dokonywać prawidłowej i efektywnej wykładni przepisów prawa podatkowego. Szkolenie zostało uzupełnione również o wiedzę, która może okazać się niezbędna dla dbania o kondycję finansową Gminy.

zwiń
rozwiń
Program

22 lipca 2020 roku zapadł bardzo ważny dla Gmin wyrok Trybunału Konstytucyjnego – jest on ważny, gdyż daje Gminom możliwość ubiegania się o zwrot podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych.

PROGRAM:

1. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:

  1. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
  2. stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie podatku od nieruchomości,
  3. znaczenie ustawy Prawo budowlane oraz jej aktów wykonawczych,
  4. ustawa o odnawialnych źródłach energii jako podstawa do zdefiniowania „elektrowni wiatrowej”.

2. Status podatnika na gruncie podatku od nieruchomości:

  1. Cechy podmiotowe,
  2. Cechy przedmiotowe (rodzaj nieruchomości, status prawny nieruchomości oraz charakter posiadania),
  3. Ustalanie podmiotu właściwego do wpłacenia podatku, celem jego późniejszej egzekucji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

osób, które w swojej praktyce zawodowej są odpowiedzialne za obsługę podatników podatku od nieruchomości w Gminach, w tym również Skarbników Gmin, na terenie których znajdują się elektrownie wiatrowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, członek zarządu, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń