Prawidłowe sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego

Miejsce
Internet
Termin
20 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki Sektora Finansów Publicznych mają coroczny obowiązek sporządzania informacji o stanie mienienia. Zapraszamy Państwa na szkolenia podczas którego omówimy zagadnienia wynikające z tego obowiązku. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zagadnień pozwalających na prawidłowe sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.
• Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę niezbędna do prawidłowego sporządzenia informacji o stanie mienia zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna wymogu sporządzania informacji o stanie mienia – omówienie przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Niezbędne dane umieszczane w informacji o stanie mienia dotyczące:
a. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
b. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności:
• Ograniczonych prawach rzeczowych.
• Użytkowaniu wieczystym.
• Wierzytelnościach.
• Udziałach w spółkach, akcjach.
• Posiadania.
c. Zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
d. Dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
e. Innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
3. Ramy czasowe sporządzania informacji o stanie mienia.
4. Rola prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości w sporządzaniu informacji o stanie mienia.
5. Współpraca między ewidencją środków trwałych a ewidencją nieruchomości zasobu jako podstawa do prawidłowego sporządzenia informacji o stanie mienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się lub uczestniczących w sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodezji – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 14 stycznia 2021 r.