Problem doręczeń papierowych i elektronicznych w postępowaniu administracyjnym w czasie pandemii

Cele i korzyści
  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób doręczać pisma w czasie pandemii z wykorzystaniem narzędzi zarówno papierowych jak i elektronicznych.
  • Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zagadnienia ogólne doręczeń papierowych i elektronicznych. Postępowania elektroniczne:
1. Doręczenie papierowe i elektroniczne a otrzymanie; różnice.
2. Postępowanie elektroniczne.
3. Pełnomocnictwo elektroniczne.
4. Doręczenia elektroniczne – charakter prawny doręczenia.
5. Sposoby wysyłki elektronicznej i papierowej – podobieństwa i różnice.
6. Przedmiot i podmiot doręczeń papierowych i elektronicznych.
7. Podpisywanie dokumentów urzędowych doręczanych papierowo lub elektronicznie.
8. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?
9. Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?
10. Jakie należy spełnić warunki doręczenia?
11. Tryby doręczeń.
12. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału - na jakich zasadach?
13. Dokumenty sporządzane elektronicznie.
14. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
15. Jak stwierdzić skuteczność doręczenia papierowego i elektronicznego?
II. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – projekt:
1. Cele i założenia ustawy.
2. Warunki doręczeń przewidziane w projekcie ustawy.
III. KPA - zasady prowadzenia postępowań w czasie epidemii:
1. Podstawa prawna prowadzenia postępowań w czasie epidemii i ich konsekwencje dla doręczenia.
2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
3. Obowiązek informacyjny w postępowaniach.
4. Nowe możliwości skutecznego doręczenia.
5. RODO a postępowania administracyjne.
6. Doręczenia pism w toku postępowań.
7. Załatwianie spraw: terminy, czynności procesowe.
8. Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
9. Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z KPA a utrwalona linia orzecznicza.
10. Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym. Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do osób decyzyjnych, osób prowadzących postępowania administracyjne, wszystkich zainteresowanych tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

zwiń
rozwiń