Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych. Zasady tworzenia oraz zmiany w związku z nową ustawą prawo zamówień publicznych

Miejsce
Internet
Termin
22 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Cele i korzyści
  • Przedstawienie zasad tworzenia, zmian oraz skutecznego zarządzania wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych w kontekście nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Omówienie nowych regulacji Prawa zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do wewnętrznego uregulowania.
  • Omówienia procedur udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP.
  • Zdefiniowanie cech skutecznych procedur dla zapewnienia zasad racjonalności i efektywności wydatkowania środków publicznych oraz zasad legalności, przejrzystości i transparentności.
  • Przedstawienie wewnętrznych procedur zamówień publicznych jako efektywnego mechanizmu kontroli wewnętrznej.
  • Przedstawienie przykładowych rozwiązań dla poszczególnych procedur udzielania zamówień publicznych.
  • Zwrócenie uwagi na korzyści i ryzyka związane z wewnętrznymi procedurami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Procedury udzielania zamówień publicznych w wewnętrznym systemie zarządzania:
1) Po co nam wewnętrzne procedury – cel procedur wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych.
2) Podstawa prawna i faktyczna wdrażania wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych – obowiązek czy możliwość?
3) Struktura, zakres i zasady tworzenia procedur wewnętrznych.
4) Podział zadań:
• Zaangażowane komórki organizacyjne.
• Odpowiedzialność za poszczególne procesy.
• Wykorzystanie potencjału kadrowego i organizacyjnego.
5) Komplementarność z innymi wewnętrznymi regulacjami i przepisami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, udzielających zamówień zarówno objętych ustawą PZP, jak również wyłączonych ze jej stosowania, w szczególności: pracownicy komórek zamówień publicznych oraz uczestniczący w procedurach i procesach udzielania zamówień, pracownicy odpowiedzialni w jednostkach za tworzenie, wdrażanie i zarządzanie procedurami wewnętrznymi, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie http://frdl.szczecin.pl do 17 lipca 2020 r.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!