Sprawozdawczość budżetowa jst i jej jednostek podległych za III kwartał 2020 roku.

Miejsce
Internet
Termin
05 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
280 zł
Cele i korzyści

Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, również po zmianach prawnych wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r.. m.in. w ustawie o finansach publicznych
i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w tej dziedzinie wynikające m.in.
z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej.
  2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.
  3. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań, również po zmianach prawnych – analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości.
  4. Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
  5. Korekty sprawozdań.
  6. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 30 września 2020 r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!