Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2020 r.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne.
 2. Sprawozdawczość budżetowa:
  • zasady sporządzania sprawozdań budżetowych;
  • terminy, formy i odbiorcy sprawozdań budżetowych;
  • korekty sprawozdań;
  • szczegółowe omówienie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ;
  • Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb- 30S, Rb-34S, Rb-PDP i Rb-ST.
 3. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych:
  • podstawowe zasady sporządzania sprawozdań;
  • rodzaje, terminy i odbiorcy sprawozdań;
  • korekty sprawozdań;
  • szczegółowe omówienie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-UN.
 4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach budżetowych oraz
  w zakresie operacji finansowych w ocenie organów kontrolnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i pracownicy samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin, specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych: rachunkowości, sprawo-zdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń