Sprawozdawczość za II kwartał 2020 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Zajęcia mają pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
  • Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
  • Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach, wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
  • Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
  • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 2. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
  • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
  • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
  • Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.
 3. Pytania.
zwiń
rozwiń