Uchwały śmieciowe. Aspekty ekonomiczne i techniczne

Miejsce
Internet
Termin
09 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Cele i korzyści

• Uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazówek na jakie aspekty zwracać uwagę przy tworzeniu uchwały śmieciowej.
• Przedstawienie problematyki konstruowania uchwał śmieciowych, zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym.
• Wskazanie jak w prawidłowy sposób dostosować akty prawa miejscowego do zmian przepisów.
• Omówienie planowanych zmian w  ustawie o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Przedstawienie możliwości finansowania gospodarki odpadowej w gminach oraz przygotowywania SIWZ.
• Możliwość przesłania pytań/ kwestii problemowych do 5 dni przed szkoleniem w celu konsultacji indywidualnych kwestii problemowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. 1. Dostosowanie aktów prawa miejscowego do zmienionych wymogów prawnych:
  • termin zmian,
  • stanowiska organu nadzoru,
  • skutki wprowadzenia poszczególnych zapisów.
  2. Propozycje zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Planowane zmiany w ustawie o odpadach.
  4. Możliwości dodatkowego finansowania gospodarki odpadowej w gminie.
  5. Przygotowywanie SIWZ:
  • wpływ niektórych zapisów SIWZ na ceny odbioru odpadów,
  • odbiór odpadów z PSZOK,
  • projekt umowy,
  • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania do SIWZ.
  6. Dzikie wysypiska śmieci
  • usuwanie odpadów na terenach nie należących do gminy,
  • likwidacja wysypisk zlokalizowanych na nieruchomościach gminy sankcje,
  • omówienie wyroków sądowych.
  7. Analiza systemu zagospodarowania odpadów - studium przypadku.
  8. Wpływ projektu WPGO na gospodarkę odpadami w gminie.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy jst zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w szczególności opracowujący uchwały śmieciowe w jednostce, radni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony ekspert, praktyk, od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska. Aktualnie pracownik RZGW w Rzeszowie. Były kierownik oddziału gospodarki odpadami w  Urzędzie Marszałkowskim.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 5 października 2020r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!