Udostępnianie nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego

Miejsce
Internet
Termin
28 września 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami nabywania, zbywania oraz udostępniania w różnych formach prawnych nieruchomości publicznych.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a w szczególności omówione zostaną zasady nabywania, zbywania oraz inne możliwości udostępniania nieruchomości poprzez różne formy prawne.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Kompetencje rady/sejmiku w zakresie gospodarowania nieruchomościami samorządowymi:
a) Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
b) Omówienie procedury podjęcia uchwał rady/sejmiku ustalających te zasady,
c) Omówienie zapisów ustaw samorządowych a regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie,
d) Przykłady uchwał.
2. Omówienie form udostępniania nieruchomości:
1) Zbywanie:

a) Sprzedaż prawa własności nieruchomości publicznych:
• przetargowo i bezprzetargowo – omówienie procedur - wykazy, ogłoszenia, protokoły uzgodnień, terminy,
• omówienie pierwszeństwa nabycia (art. 34 ugn),
• darowizna, zamiana -  omówienie procedury,
• inne formy zbycia – aport, zniesienie współwłasności, leasing,
• bezprzetargowe zbycie nieruchomości publicznych na rzecz dzierżawców, użytkowników lub byłych użytkowników wieczystych po wygaśnięciu tego prawa.
b) Użytkowanie wieczyste:
• omówienie procedury ustanawiania prawa użytkowania wieczystego – przetargowo i bezprzetargowo,
• omówienie procedur pobierania i rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz udzielania bonifikat od tych opłat,
• aktualizacji opłat i stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego,
• zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego,
• rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,
• bezprzetargowe ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz byłych użytkowników wieczystych po wygaśnięciu tego prawa,
• przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności – „stare” i „nowe”.
2) Ustanawianie na nieruchomościach publicznych ograniczonych praw rzeczowych:
a) Użytkowanie – omówienie procedury ustanawiania – przetargowo i bezprzetargowo – odpłatnie a kiedy można nieodpłatnie,
b) Służebności – omówienie procedury ustanawiania – ustalanie stawek opłat za ustanowienie służebności – przykłady zarządzeń lub uchwał.
3) Umowy zobowiązaniowe:
a) najem, dzierżawa, użyczenie – definicje – omówienie różnic między prawami,
b) ustalanie czynszów (dzierżawa, najem) – przykłady zarządzeń (uchwał),
c) omówienie procedury zawieranie umów zobowiązaniowych,
d) omówienie przykładów umów.
3. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej dziedzinie.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 23 września 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!