Wybrane zagadnienia z ustawy wspierającej rozwój mieszkalnictwa

Miejsce
Internet
Termin
02 grudnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
275 zł
Cele i korzyści

Przedstawienie wybranych zagadnień z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Ze względu na terminy oznaczone w projekcie, ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa może być opublikowana w Dzienniku Ustaw pod koniec 2020 roku. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z planowanymi zmianami ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi między innymi na pytania:
• Na czym polega zmiana procedury weryfikacji dochodów najemcy, który po 21 kwietnia 2019 roku zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony?
• Jakie jest nowe kryterium dochodowe oraz nowa definicja gospodarstwa domowego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych?
• Dlaczego wypłacone dodatki mieszkaniowe nie podlegają egzekucji na podstawie ustawy o podstępowaniu egzekucyjnym w administracji?
• Jakie są zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19?
Jakie są nowe uprawnienia rady gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
• Cele ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Terminy wejścia w życie nowelizacji:
• Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
• Ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
2. Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego z dopłatą z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.
• Terminy składania wniosków o dodatek mieszkaniowy z dopłatą.
• Dokumenty niezbędne do otrzymania dopłaty do dodatku mieszkaniowego.
• Rozliczenia dopłat z Wojewodą i comiesięcznego finansowania dopłat.
3. Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
• Zmiana osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
• Nowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
• Zmiana ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego.
• Zmiana zasad ustalania powierzchni normatywnej mieszkania zajmowanego przez osobę niepełnosprawną.
• Nowe zasady ustalania ryczałtów dla lokali o obniżonym standardzie.
• Uprawnienie rady gminy do określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatków mieszkaniowych i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
• Dodatkowe uprawnienia do weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz w deklaracji dochodów gospodarstwa domowego.
• Ograniczenia w egzekucji wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
4. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
• Zmiana kryterium dochodowego przy udzielaniu obniżek czynszu.
• Nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych od innych właścicieli.
• Dodatkowe uprawnienia gminy w zakresie weryfikacji dochodów najemcy, który po 21 kwietnia 2019 roku zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony.
• Nowy wzór deklaracji dochodów gospodarstwa najemcy.
5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia przeznaczone są w szczególności dla pracowników urzędów miast i gmin oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową, posiadających upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny za zarządzanie mieniem komunalnym (placówki oświatowe oraz komunalne budynki mieszkalne)

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 27 listopada 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!