Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, z uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej. Weryfikowanie zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c prawa bankowego

Miejsce
Internet
Termin
27 listopada 2020
Czas trwania
10:30 - 14:30
Cena
275 zł
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę, ustalania majątku spadkowego (aktywów i pasywów), występowania o sporządzenie spisu inwentarza spadku, weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych, właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.

Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. W roku 2016 wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia.

 
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dziedziczenie ustawowe przez gminy:
  1. Dziedziczenie ogólnie.
  2. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
 2. Sporządzenie spisu inwentarza spadku:
  1. Cel sporządzenia spisu inwentarza.
  2. Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
  3. Poszukiwania masy spadkowej.
 3. Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej:
  1. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
  2. Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
  3. Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
  4. Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
 4. Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego:
  1. Rejestrowanie wpływających zawiadomień.
  2. Weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
  3. Występowanie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.
 5. Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy:
  1. Uwzględnienie spraw spadkowych w kontroli zarządczej.
  2. Definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
  3. Okresowa kontrola prowadzonych postępowań.
 6. Długi spadkowe:
  1. Ocena konieczności spłaty długów spadkowych.
  2. Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
  3. Prowadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
  4. Wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
 7. Dodatkowe informacje o dziedziczeniu:
  1. Spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
  2. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 23 listopada 2020 r.
UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!