Kasa w jednostce. Dokumentacja, instrukcja kasowa. Przykładowe operacje księgowe

Miejsce
Internet
Termin
12 sierpnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
305 zł

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zasady prawidłowej organizacji gospodarki kasowej w jednostce. Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę dotyczącą operacji kasowych, co pozwoli uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki kasowej i tym samym nie dopuści do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności stworzenia przepisów wewnętrznych dotyczących operacji kasowych, weryfikacji zasad panujących w aktualnych przepisach w jednostce pod względem zgodności z aktami normatywnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gospodarki kasowej o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Otrzymanie wzorów niezbędnych dokumentów.
  • Omówienie niezbędnej dokumentacji przy prowadzeniu kasy w jednostce.
  • Wskazanie najczęstszych błędów i nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej – omówienie na przykładach oraz wzorach dokumentów kasowych, księgowych, rozliczeniowych itp.
3. Zaliczki na pokrycie drobnych wydatków – możliwość ich stosowania, wyjaśnienia z tego zakresu i stanowisko RIO.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jst chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji i obrotu kasowego, osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z obrotem gotówkowym oraz dokumentacją kasową, osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 lipca 2021 r.

Inne terminy szkoleń
Zielona Góra
FRDL Zielona Góra
Termin
12 sierpnia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00