• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka

online

Przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2024 r. cena wynosi 430 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zaznajomimy Państwa z praktycznym sposobem rozwiązywania problemów związanych z organizacją stałej i czasowej organizacji ruchu. W trakcie omawiania zagadnień wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste i symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Na szkoleniu zapoznają się Państwo także z przykładami wydawanych opinii, oceną prawidłowości opinii, oceną prawidłowości zatwierdzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu.
 • Omówienie celowości i podstaw zmiany organizacji ruchu.
 • Wskazanie praktycznego sposobu rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu.
 • Omówienie roli uznaniowości (uznania administracyjnego) organu zarządzającego ruchem.
 • Prezentacja zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami.
 • Omówienie roli projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu.
 • Omówienie roli organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
 2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
 3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze". Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach:
  1. charakterystyka projektów organizacji ruchu,
  2. wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu,
  3. kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 5. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
 6. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej):
  1. rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  2. zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
  3. odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek,
  4. odrzucenie projektu organizacji ruchu,
  5. pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem),
  6. pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.

Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej, zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze, projektanci organizacji ruchu, inżynierowie ruchu drogowego, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, pracownicy policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie policji - wydziały ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2024 r. cena wynosi 430 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 8 lutego 2024 r.