Sprawozdawczość oraz prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich

Miejsce
Internet
Termin
28 lipca 2021
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
299 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym sprawozdawczości oraz prawnych aspektów działalności kół gospodyń wiejskich. Szkolenie poruszy zagadnienia związane zarówno z zakładaniem jak i prowadzeniem kół gospodyń wiejskich, ale także tematy finansowe, sprawozdawcze i prawno-organizacyjne warte usystematyzowania również z punktu widzenia pracowników gmin, na terenie których działają KGW i z którymi współpracują.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uczestnik będzie znał prawne aspekty zakładania i prowadzenia Kół Gospodyń Wiejskich.
 • Uczestnik będzie znał cele działalności KGW.
 • Uczestnik będzie wiedział, jak prowadzić KGW.
 • Uczestnik będzie wiedział jakie zapisy powinien zawierać statut KGW.
 • Uczestnik będzie potrafił prowadzić gospodarkę finansową KGW.
 • Uczestnik będzie potrafił zorganizować i rozliczyć działalność zarobkową KGW.
 • Uczestnik będzie wiedzieć jak tworzyć uchwały zarządu KGW.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Prawne aspekty zakładania oraz prowadzenia Kół Gospodyń Wiejskich.
 2. Omówienie celów działalności KGW.
 3. Omówienie zagadnień m.in. jak prowadzić Koło Gospodyń Wiejskich, statut oraz obowiązki finansowe Koła Gospodyń Wiejskich, działalność zarobkowa i wymagana dokumentacja Koła Gospodyń Wiejskich.
 4. Omówienie szczegółowe zapisów statutu umożliwiających udział w otwartych konkursach ofert oraz uchwał zarządu, uchwał zebrania KGW, dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sprawozdawczość Kół Gospodyń Wiejskich.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy współpracujący z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 26 lipca 2021 r.