Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja

Miejsce
Internet
Termin
26 sierpnia 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
359 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu jest bardzo istotna z punku widzenia JST, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem nieruchomościami w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedury ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami trwałego zarządcy oraz właściciela nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie procedury w zakresie ustanawiania, wygaszania oraz potwierdzania z mocy prawa trwałego zarządu wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw - np.: specustawy drogowej.
• Zapoznanie z najnowszymi przepisami oraz omówienie aktualnie obowiązujących przepisów, w tym nowelizacji z 2021 r. w zakresie trwałego zarządu.
• Zdobycie wiedzy opartej na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie trwałego zarządu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie trwałego zarządu.
2. Na czyją rzecz można ustanowić trwały zarząd?
3. Rodzaje nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd.
4. Czas ustanowienia trwałego zarządu.
5. Organ ustanawiający trwały zarząd.
6. Podmioty trwałego zarządu.
7. Ustanowienie trwałego zarządu. Procedura.
8. Jaki organ jest organem właściwym, a jaki organem nadzorującym zgodnie z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami?
9. Jakie prawa i obowiązki ma trwały zarządca?
10. Jakie prawa i obowiązki ma właściciel gruntu oddanego w trwały zarząd?
11. Procedura administracyjna w procesie ustanawiania trwałego zarządu.
12. Elementy decyzji ustanawiającej trwały zarząd - art. 45 UGN.
13. Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu i jej aktualizacji, omówienie procedury określania wartości nieruchomości do celu ustalenia (aktualizacji) opłaty za trwały zarząd.
14. Stawki procentowe, bonifikaty, opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.
15. Aktualizacja opłat z tyt. trwałego zarządu. Omówienie procedury.
16. Zaliczenie wartości nakładów w procedurze aktualizacji opłat.
17. Wygaszenie trwałego zarządu. Kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu?
18. Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami.
19. Przekazanie w trwały zarząd części nieruchomości.
20. Wygaszenie trwałego zarządu zlikwidowanej jednostki.
21. Przekazanie trwałego zarządu jednostce przejmującej zadania zlikwidowanej jednostki.
22. Omówienie zmian przepisów w zakresie trwałego zarządu - art. 17, 43, 46, 48, 88, 90, wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 8 lipca 2021 r.
23. Wygaszenie trwałego zarządu przez wojewodę lub ministra ds. budownictwa.
24. Obowiązek potwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu w momencie przekazania nieruchomości do KZN lub do AMW. Wydanie decyzji.
25. Trwały zarząd na drogach publicznych.
26. Przekształcenie zarządu w trwały zarząd - art. 199 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
27. Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd.
28. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji ustanawiających trwały zarząd oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw oraz Skarbu Państwa zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami jako trwali zarządcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prezentowanej dziedzinie. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk we wskazanej tematyce.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Michał Wójcik
Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie
tel. + 48 533 802 101
michal.wojcik@frdl.org.pl
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. 42 3073238
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 sierpnia 2022 r.