Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych w praktyce

Miejsce
Internet
Termin
18 sierpnia 2021
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
315 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie do kontroli naruszeń ochrony danych osobowych przez Prezesa UODO.

Ważne informacje o szkoleniu

Naruszenia ochrony danych osobowych to moment krytyczny dla organizacji, podobnie rzecz się ma z kontrolą ochrony danych osobowych dokonywaną przez Prezesa UODO. To postępowanie, które wymaga szczególnej uwagi i przygotowania po stronie administratora lub podmiotu przetwarzającego. Warto przygotować się na wypadek kontroli oraz postępowania w przedmiocie naruszenia ochrony danych osobowych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego w praktyczny sposób omówimy tę tematykę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest wskazanie:
- jak reagować na naruszenia,
- na co się przygotować ze strony organu nadzorczego,
- jak zadbać o prawa osób, których dane dotyczą i o interesy administratora.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik uzyska:
- wiedzę o zasadach obsługi naruszeń ochrony danych osobowych,
- umiejętności dokumentowania naruszeń,
- informacje, czego może żądać organ nadzorczy w związku z naruszeniem,
- wiedzę o tym, jak współpracować z procesorem przy naruszeniu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Case study, jak postępować wewnątrz organizacji w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
2. Udzielanie informacji dotyczącej naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO.
3. Jak przygotować się do korespondencji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dokumentowanie w związku z naruszeniami i wykazywanie rozliczalności.
5. Postępowanie w przedmiocie naruszenia ochrony danych osobowych – praktyczne aspekty.
6. Współpraca z procesorem.
7. Praktyka kontaktu z organem nadzorczym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w tym tych instytucji, które organizują pracę w systemie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Prawa Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym wielu monografii.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 12 sierpnia 2021 r.