Ważne zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

Miejsce
Internet
Termin
16 sierpnia 2021
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
309 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 lipca br. obowiązują ważne zmiany w zakresie przyznawania świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego. Dotyczą one w szczególności kręgu podmiotów uprawnionych do przyznania dodatku mieszkaniowego, zasad ustalania dochodu gospodarstwa domowego, wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, nowych obowiązków nałożonych na Rady Gminy oraz na zarządców. Udział w szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówione zostaną wprowadzone zmiany prawne pozwoli na właściwą realizację zadań w tym zakresie oraz uniknięcie ewentualnych błędów przy wydawaniu decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • przedstawienie uczestnikom nowych przepisów prawa w zakresie dodatków mieszkaniowych,
  • omówienie prawidłowego zastosowania obowiązujących przepisów prawa oraz ustalenia we właściwym trybie należnego dodatku mieszkaniowego,
  • omówienie konsekwencji odesłania w nowych przepisach do definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych przy ustalaniu dochodu uprawniającego do przyznania dodatku mieszkaniowego,
  • przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego stosowania nowych przepisów w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, co pozwoli na uniknięcie błędów w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Ogólna charakterystyka przepisów normujących zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych od 1 lipca 2021 r.
  2. Podmioty uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Wyłączenia: dom pomocy społecznej, zakład karny, szkoła, w tym szkoła wojskowa, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich.
  3. Normatywne warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową wydający decyzje w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od 2001 r., koordynator w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych, dostępu do informacji publicznej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, działalności gospodarczej, spraw mieszkaniowych. Współpracownik Wydawnictwa GASKOR w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania prawne organów administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Assesor”, Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego S.C., Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego, Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o., Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie przeprowadzania ćwiczeń oraz szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, dodatków mieszkaniowych oraz z dostępu do informacji publicznej. Autorka publikacji w systemie informacji prawnej LEX, w „Orzecznictwie w sprawach samorządowych” oraz w „Zeszytach samorządowych”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl do 11 sierpnia 2021 r.