• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak przygotować się do kontroli udzielania zamówień publicznych?

online
Miejsce
Internet
Termin
30 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 16 lipca 2024 cena wynosi 409 zł netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z audytu zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Procedury udzielania zamówień publicznych podlegają kontroli różnych instytucji począwszy od RIO, przez UZP, a na instytucjach zarządzających programami UE kończąc. Każda kontrola ma swoją specyfikę, a każde uchybienie swoje konsekwencje. W interesie każdego zamawiającego, leży zatem znajomość nieprawidłowości, na jakie aktualnie uwagę zwracają kontrolujący jak i wzorców właściwego postępowania. Analiza wyników kontroli pokazuje, że najczęstszym powodem stwierdzenia naruszenia, jest niepotrzebne komplikowanie postępowania przez zamawiającego.
• Podczas proponowanego szkolenia:
- krok po kroku prześledzimy proces udzielania zamówień publicznych z punktu widzenia procedury kontrolnej,
- zaprezentujemy zasady prowadzenia kontroli, wskażemy wzorce zachowań, jakich organy kontroli oczekują od zamawiających, a przede wszystkim podpowiemy, gdzie najczęściej kontrolerzy dostrzegają problemy i w jaki sposób eliminować je z trwających postępowań lub odpierać zarzuty w przypadku postępowań już zakończonych.
• Niniejsze szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich zamawiających, którzy w swojej pracy chcieliby osiągać lepsze efekty, angażując przy tym mniej wysiłku i marginalizując ryzyko wystąpienia naruszeń. Prezentowane zagadnienia będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianych regulacji i zasad postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz informację na temat zasad prowadzenia kontroli procesu udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych.
• Otrzymasz praktyczne wskazówki podpowiadające co robić - a czego unikać , aby wyeliminować ryzyko wystąpienia dotkliwego w skutkach błędu w ramach procedury przetargowej, np. powodującego nałożenie korekty finansowej przez instytucję zarządzającą lub dyscypliną finansów publicznych.
• Dowiesz się:
- Jak uprościć cały proces wyboru wykonawcy?
- Jak mogą wyglądać etapy kontroli?
- Jakie są nasze obowiązki jako zamawiających?
- Kto, co i kiedy kontroluje?
- Dlaczego warto znać taryfikator korekt i jak stosować go w pracy?
- Jak szacować wartość zamówienia i korzystać w praktyce z art. 30 ust. 4 Pzp
- Kiedy dzielić zamówienie na części i czy brak podziału rzeczywiście jest problemem?
- Jak uniknąć najczęstszych błędów w opisie przedmiotu zamówienia?
- Jak formułować warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?
- Jak tworzyć wzory podmiotowych środków dowodowych, aby ich weryfikacja nie sprawiała problemu?
- Kiedy i jak zwolnić wadium, a kiedy i w jaki sposób je zatrzymać?
- Jak zmienić już zawartą umowę, aby nie naruszyć art. 455 ustawy Pzp?
- Czy każde naruszenie to poważny problem?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady kontroli zamówień publicznych:
• Cel kontroli zamówień publicznych.
• Podstawach prawne regulujące proces kontroli, uprawnienia kontrolera i odpowiedzialność zamawiającego.
• Przebieg kontroli i związane z tym obowiązki zamawiającego.
• Doraźna i uprzednia kontrola Urzędu Zamówień Publicznych.
• Kontrola Najwyższej Izby Kontroli.
• Kontrola postępowań, w których dochodzi do wydatkowania środków UE – taryfikator korekt, zasady ich nakładania, możliwości obrony.
2. Najczęstsze uchybienia stwierdzane podczas kontroli:
• Szacowanie wartości zamówienia i agregacja zamówień – sposób dokumentowania, dobór właściwej metody.
• Podział zamówienia na części – formalizm czy realny obowiązek skutkujący zarzutami i korektami?
• Opis przedmiotu zamówienia – zakaz formułowania znaków towarowych, obowiązki opisywania równoważność, przedmiotowe środki dowodowe, bezpieczny opis parametrów, obowiązki pracowników merytorycznych w procesie opisywania przedmiotu zamówienia.
• Warunki udziału w postępowaniu i podmiotowe środki dowodowe – właściwy dobór oraz precyzyjny i adekwatny opis warunku jako podstawa uniknięcia problemów podczas kontroli, zasady badania podmiotowych środków dowodowych.
• Kryteria oceny ofert – kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert, właściwy opis kryterium doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, uwzględnienie najnowszych wymagań funduszy europejskich.
• Wadium – naruszenie zasad zwrotu lub zatrzymania jako częsty zarzut kontroli.
• Błędy w umowach i ich zmianach.
• Obowiązek publikacji ogłoszeń.
3. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek podległych zajmujący się udzielaniem zamówień publicznych,
• Pracownicy instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.
• Adwokaci i radcowie prawni, którzy w swojej praktyce zawodowej odpowiedzialni są tworzenie lub opiniowanie wzorów umów o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik kancelarii zamówień publicznych oraz właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 16 lipca 2024 cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 lipca 2024 r.