• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zielone zamówienia - instrumenty prawne w ustawie prawo zamówień publicznych umożliwiające uwzględnianie aspektów środowiskowych w toku przygotowania i prowadzenia postępowania oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego

online
Miejsce
Internet
Termin
22 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lipca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na dwudniowe szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące tak zwanych zielonych zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

• Zielone zamówienia publiczne, to proces ukierunkowania inwestycji publicznych na wykorzystanie ekologicznych produktów, surowców czy technologii. Mogą one zapewnić organom publicznym oszczędności finansowe – szczególnie przy uwzględnieniu kosztów zamawianych produktów lub usług w całym cyklu ich życia, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. To również instrument coraz częściej wykorzystywany, jako warunek uzyskania i wydatkowania zewnętrznych środków finansowych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Znajomość tematyki zielonych zamówień publicznych i umiejętność ich wdrażania, jest aktualnie jedną z kluczowych kompetencji jakie należy rozwijać.
• Proponowane szkolenie stanowi zbiór najważniejszych informacji pozwalających przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Podczas zajęć:
- Omówimy czym są zielone zamówienia publiczne, gdzie najczęściej znajdują zastosowanie w zamówieniach publicznych, jakie dokumenty są przydatne w procesie ich pozyskiwania i gdzie najczęściej popełniane są błędy przy ich wdrażaniu.
- Wskażemy praktyczne aspekty postępowania i przykłady klauzul dotyczących zielonych zamówień oraz podpowiemy, jak postępować, aby wdrożenie zielonych zamówień nie stanowiło przeszkody.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz i zrozumiesz zasady funkcjonowania zielonych zamówień publicznych.
• Przygotujesz się do wdrożenia nowej polityki zakupowej jednostki, w tym również, w aspekcie coraz większego nacisku na aspekty środowisko w wydatkowaniu funduszy unijnych.
• Dowiesz się:
- Czym są zielone zamówienia publiczne?
- W jaki sposób zielone wpływają na procesy zakupowe?
- Jak ukształtować kluczowe elementy dokumentów zamówienia z uwzględnieniem polityki zielonych zamówień publicznych?
- Jakie korzyści może przynieść wdrażanie polityki zielonych zamówień publicznych?
- W jakich granicach poruszać się wdrażając zielone zamówienia publiczne?

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota i cel zielonych zamówień publicznych.
2. Regulacje prawne dotyczące zielonych zamówień publicznych:

• Prawo krajowe,
• Prawo Unii Europejskiej.
3. Możliwości formułowania aspektów środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia:
• Aspekty środowiskowe w zamówieniu na roboty budowlane i usługi.
• Aspekty środowiskowe dostaw.
4. Stosowanie etykiet ekologicznych w ramach zamówień publicznych i zasady ich weryfikacji:
• Definicja i przykłady etykiet.
• Etykieta w opisie przedmiotu zamówienia na przykładach.
• Weryfikacja posiadania etykiety jako przedmiotowego środka dowodowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu i fakultatywne podstawy wykluczenia mające charakter środowiskowy oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie:
• Normy zarządzania jakością, w tym związane z zarządzaniem środowiskowym.
• Podstawy wykluczenia o charakterze środowiskowym i zasady ich weryfikacji.
6. Środowiskowe kryteria oceny ofert:
• Pochodzenie produktu.
• Normy emisji spalin.
• Produkcja ekologiczna.
• Efektywność energetyczna.
• Ekologiczne środki czystości.
7. Uwzględnienie wymagań ustawy o elektromobilności w procesie zakupowym.
8. Koszty cyklu życia na przykładzie:

• Budynku.
• Sprzętu komputerowego.
• Wyposażenia budynku.
9. Przykładów zastosowania aspektów środowiskowych w prowadzonych postępowaniach.
10. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek podległych zajmujący się udzielaniem zamówień publicznych,
• Pracownicy instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.
• Adwokaci i radcowie prawni, którzy w swojej praktyce zawodowej odpowiedzialni są tworzenie lub opiniowanie wzorów umów o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik kancelarii zamówień publicznych oraz właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 lipca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 lipca 2024 r.