• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kultura, sport, NGO, promocja

Zapraszamy do udziału w szkoleniach mających na celu rozwijanie kompetencji pracowników instytucji kultury, sportu, wydziałów kultury, promocji oraz organizacji pozarządowych.
Nasze kursy i szkolenia służą rozwojowi oraz profesjonalizacji .Staramy się aby nasze kursy, szkolenia stacjonarne, szkolenia online, kursy online za darmo odpowiadały na bieżące potrzeby oraz wyznaczały nowe trendy m.in. w sektorze kultury.
Dzięki współpracy z najwyższej klasy ekspertkami i ekspertami podczas naszych szkoleń uczestnicy zdobywają aktualna wiedzęm.in. z zakresu promocji, marketingu, finansów, edukacji kulturalnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania funduszy na działania kulturalne i sportowe.

Tytuł szkolenia
Termin
Czas
Miejsce

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Szkolenia ustawa o sporcie, zlecanie zadań publicznych, kontrola realizacji zadań publicznych.
  • Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), Szkolenie kontrola i nadzór nad stowarzyszeniami.
  • Szkolenie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Kurs Specjalista ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Szkolenie rachunkowość organizacji pozarządowych.
  • Szkolenie działalność płatna i non-profit w organizacji pozarządowej,
  • Szkolenie - jak zakładać stowarzyszenie i fundację. Szkolenie zamknięcie roku w organizacji pozarządowej. Szkolenie media społecznościowe w organizacji pozarządowej.
  • Szkolenie: Fundraising w organizacji pozarządowej.