• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oświata

Współpracujemy z najwyższej klasy ekspertami, którzy podczas prowadzonych szkoleń przekazują uczestnikom aktualną wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz realizacji zadań oświatowych.
Szkolenia kierowane są zarówno do pracowników placówek oświatowych – żłobków, przedszkoli i szkół (dyrektorów, nauczycieli), jak również do wydziałów oświaty przy JST, Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół, Centrów Usług Wspólnych, Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty.
W ofercie szkoleniowej wszystkich ośrodków FRDL odnajdą Państwo między innymi tematy związane z najnowszymi zmianami w prawie oświatowych, Arkuszami organizacyjnymi szkół, Systemem Informacji Oświatowej, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy nauczycieli, Kartą Nauczyciela, organizacją pracy jednostki. Uczestnicy szkoleń mogą podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach obsługi programu Excel, Prawa oświatowego w pigułce.

Tytuł szkolenia
Termin
Czas
Miejsce

Przykładowe tematy szkoleń:
• Jak kontrolować dotacje w oświacie, czyli praktyczne aspekty kontrolowania pobrania i wydatkowania dotacji przedszkolnej, podręcznikowej, oświatowej.
• Rozpatrywanie wniosków o przyznanie uczniowi stypendium lub zasiłku szkolnego z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.
• Jak poprawnie rozliczyć pomiędzy gminami koszty wychowania przedszkolnego?
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń oświatowych realizowanych w ośrodkach FRDL.