• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Najważniejsze Tematy Najlepsi Eksperci

Finanse i Podatki

Zobacz więcej szkoleń

Infrastruktura i Zamówienia Publiczne

Zobacz więcej szkoleń

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ ZWIERZĘTA WOLNO ŻYJĄCE NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH
Aktualne
Problem zwierząt wolno żyjących wkraczających na tereny zurbanizowane jest od lat dolegliwy dla mieszkańców wielu gmin w Polsce.…
ROLA TRADYCYJNYCH MEDIÓW W SAMORZĄDOWEJ KAMPANII WYBORCZEJ
WYBORY SAMORZĄDOWE
Jaka jest rola tradycyjnych mediów w kampanii samorządowej? Czy i jak w mediach ogólnopolskich mówi/ pisze się…
MIASTA DLA LUDZI. POLITYKI TRANSPORTOWE WYBRANYCH MIAST HOLENDERSKICH
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Parking pod wodą? W Amsterdamie takie rozwiązanie pozwoliło zwiększyć przestrzeń dedykowaną rowerom w samym centrum miasta. Rower, obok…
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE TERMINÓW SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM (WYKAZ MANKAMENTÓW PRAWNYCH)
WYBORY SAMORZĄDOWE
Terminy nie są bez znaczenia jeśli chodzi o skuteczność przepisów antykorupcyjnych. Jak zauważa w swoim komentarzu profesor Anna…
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA TRANSPARENTNOŚCI FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPRAWNY URZĄD
Zastanawiając się nad przyszłością wykorzystania nowych technologii w obszarze udostępniania informacji publicznej i - szerzej -…
SAMORZĄD LOKALNY I REGIONALNY W REPUBLICE PORTUGALII
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Republika Portugalii stanowi przykład państwa, w którym procesy decentralizacyjne rozpoczęły się późno, bo dopiero po Rewolucji…

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Przygotuj się na nadchodzące wybory
WYBORY SAMORZĄDOWE
Komisje wyborcze są organami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Ich głównym celem jest…
Nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - Ustawa „Kamilka” już obowiązuje
Pomoc społeczna
Obowiązujące od 15 lutego nowe regulacje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mają zapewnić większą ochronę małoletnim, którzy stali…
Zdobycie mandatu w wyborach samorządowych – zagadnienia prawne
WYBORY SAMORZĄDOWE
Udział w wyborach samorządowych wymaga zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty prawne związane…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - czy upraszcza procedury planistyczne w gminach?
URBANISTYKA
Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stała się faktem. 24 września 2023r. weszły w życie…
Co z tym naruszeniem – wskazówki dla IODO
Dane osobowe
Wszyscy wiemy jak ważne jest, aby instytucje stosowały środki ostrożności i systematycznie monitorowały swoje systemy, tak by minimalizować…
Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego
URBANISTYKA
Szybki rozwój drogownictwa i infrastruktury, a także postęp technologiczny w motoryzacji sprawiają, że coraz większa uwaga…
Wielkie ogólnopolskie ekwiwalentowe sprzątanie
Polecamy
Na przełomie 2023 i 2024 roku wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do zmiany uchwał ekwiwalentowych i podwyższenia dotychczasowych…
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną
Kultura
Fundusze dla organizacji pozarządowych (NGO) na działalność kulturalno-edukacyjną mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od…
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…