Świat zmienności, niepewności, chaos to dzisiejsza codzienność, w której nie jeden menedżer musi funkcjonować wraz ze swoim zespołem. Ostatnie lata nie sprzyjają żadnej organizacji, to czas pandemii, wojny na Ukrainie, szalejącej inflacji, chaosu podatkowego i wielu innych czynników zewnętrznych które mocno wpływają na ich funkcjonowanie.

Ten czas izolacji, niepewności jutra, zmniejszającego się komfortu życia mocno wpłynął na obniżenie stanu samopoczucia, poziomu emocjonalnego wielu ludzi, a w konsekwencji zawodowo doprowadził ich do braku efektywności na oczekiwanym poziomie.

Dzisiaj menedżer boryka się już nie tylko z obszarami takimi jak:

  • kierowanie, nadzór i kontrola,
  • osiąganie zakładanych głównych celów (organizacji, instytucji, firmy),
  • realizacja codziennych zadań,
  • obsługa i współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Ale też:

  • dbanie o dobrostan emocjonalny swój i swoich ludzi,
  • zabezpieczenie potrzeb i oczekiwań członków zespołu poprzez tworzenie możliwości ich realizacji/spełnienia w miejscu pracy,
  • uważność na pojawiające się symptomy zbliżającego się konfliktu,
  • analiza i usuwanie barier komunikacji interpersonalnej w zespole,
  • poszukiwanie i wdrażanie narzędzi do poprawy efektywności osobistej i zespołowej w nowej rzeczywistości,
  • rozwój kompetencji zarządzania sobą i zespołem w zmianie oraz z wieloma innymi.

Tak jak ostatnio wszystko szybko się zmienia - technologia, cyfryzacja ale i też świadomość ludzi oraz oczekiwań w stosunku do siebie, swojego miejsca pracy wymusza na dzisiejszym menedżerze całkowicie inne spojrzenia oraz sposób zarządzania, a wiec korzystania z kapitału ludzkiego do realizacji postawionych przed nim celów. Dziś jak nigdy dotąd musi jeszcze mocniej postawić na współpracę, umiejętność budowania ze swoimi ludźmi dobrych relacji zawodowych. Musi chcieć ich szczerze i głęboko poznać oraz zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, stwarzać możliwości realizacji ich prywatnych celów łącząc je z celami zawodowymi tymi indywidualnymi ale i też zespołowymi. Musi ich rozwijać i to robić nie obawiając się że po osiągnięciu danego poziomu wiedzy odejdą do innej organizacji lub przewyższą wiedzą swojego menedżera (a to niestety jest częsta przyczyna nie rozwijania ludzi !). Dawać wsparcie oraz stwarzać (otoczenie) miejsce pracy sprzyjające efektywności i poczucie sensu wykonywanych zadań.

Co do siebie – menedżer powinien być otwarty na ciągły rozwój. Poznawać nowe rzeczy i umieć szybko się oduczać tego co już nie jest potrzebne. Próbować, eksperymentować, nie bać się podejmować decyzji – nie myli się tylko ten co nic nie robi. Musi być elastyczny w swoich działaniach, być kreatywny i mieć konkretnie wyznaczone cele do których nie zależnie od wszystkiego chce i idzie chociaż małymi krokami, ale idzie każdego dnia wraz ze swoim zespołem na szczyt. Na „Mount Everest” wspólnego sukcesu. Chcesz się spotkać w gronie praktyków i rozwinąć swoje umiejętności? Już dziś zapraszamy na dwudniowe szkolenie: Jak być skutecznym menadżerem? Zarządzanie zespołem w praktyce

Do zobaczenia w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2022 r.!