Nowe zasady rachunku kosztów w podmiotach leczniczych od 1 stycznia 2021 roku

Cele i korzyści
  • Wdrożenie w podmiocie leczniczym regulacji wynikających z nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 września 2020r. w sprawie standardu rachunku kosztów.
  • Tworzenie polityki rachunkowości w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu.
  • Wyodrębnienie ośrodków powstawania kosztów, kalkulacja kosztów procedur medycznych i inne zagadnienia związane z tematem.
  • Propozycje rozwiązań dla różnych jednostek w zależności od rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, niezbędne uregulowania wewnętrzne, zakres zmian w systemach ewidencyjnych i informatycznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Bieżący stan prawny regulacji dotyczących prowadzenia rachunku kosztów:
a. Podmioty zobowiązane do stosowania rachunku kosztów.
b. Nowe rozporządzenie a dotychczasowe rozwiązania.
c. Konsekwencje niewdrożenia rozporządzenia.
2. Podstawowe pojęcia w rachunku kosztów – analiza nowych definicji.
3. Wdrożenie rachunku kosztów w systemie finansowo-księgowym podmiotu leczniczego:

a. Zmiany w polityce rachunkowości.
b. Szczegółowość kont kosztowych zespołu 4 w ewidencji księgowej a plan kont wynikający z rozporządzenia.
c. Sposób tworzenia analityki dla kont zespołu 5.
d. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w układzie analitycznym.
e. Informatyczne uwarunkowania i ograniczenia dla wdrożenia nowych regulacji.
4. Wyodrębnianie OPK (ośrodków powstawania kosztów) w oparciu o funkcje i strukturę jednostek organizacyjnych.
5. Rozdzielniki i klucze podziałowe:

a. Proponowane warianty i warunki uzyskania wiarygodnych danych.
b. Organizacja wewnętrznej sprawozdawczości.
c. Budowa systemu rozliczenia kosztów w module kosztowym/aplikacji pomocniczej/arkuszu xls.
6. Wytyczne dotyczące kalkulacji kosztów procedur medycznych:
a. Warianty kalkulacji: koszty normatywne a rzeczywiste.
b. Schemat kalkulacji kosztów bezpośrednich.
c. Jednostki kalkulacyjne dla kosztów pośrednich.
7. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do: pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń