Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej przedszkole (inną formę wychowania przedszkolnego)

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin prowadzących finansowe rozliczenie pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką zajęć, z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących finansowego rozliczenia pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej przedszkole (inną formę wychowania przedszkolnego).
  2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Pojęcie wydatków bieżących.
  4. Statystyczna liczba uczniów.
  5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji.
  6. Stosowanie przepisów art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do rozliczeń finansowych pomiędzy gminami.
  7. Przypadek braku na terenie gminy placówek wychowania przedszkolnego.
  8. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  9. Przetwarzanie danych osobowych w związku zpokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ucznia, który uczęszcza do placówki wychowaniaprzedszkolnego na terenie innej gminy.
  10. Rozliczenie pomiędzy gminami w w/w zakresie,
zwiń
rozwiń