Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Cele i korzyści

Omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i wyceny środków trwałych oraz inwestycji w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i KSR nr 11.
Dzięki uczestnictwu w tym zajęciach słuchacze nabędą wiedzę w zakresie dotyczącym prawidłowej ewidencji, wyceny, amortyzacji środków trwałych i inwestycji w oparciu o najnowsze przepisy rachunkowe.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
2. Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.
3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
4. Klasyfikacja środków trwałych - zmiany w nowej klasyfikacji KŚT - porównanie do poprzedniej KŚT.
5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje):

a) Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
b) Zasady ewidencji środków trwałych w budowie (inwestycji).
c) Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji?
8. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.
9. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:

a) sprzedaż składników majątku,
b) likwidacja składników majątku.
10. Wartość bilansowa środków trwałych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo – księgowych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem majątkiem jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte kształceniem (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Pracowała w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Jest również autorką książek – poradników: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”, „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych” oraz publikuje artykuły dla miesięcznika „Finanse publiczne”.

zwiń
rozwiń