Uchwały organów samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz organów nadzoru. Zapowiedzi dalszych zmian w prawie odpadowym.

Miejsce
Internet
Termin
27 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 13:00
Cena
280 zł
Cele i korzyści

Omówienie najważniejszych kwestii gospodarki odpadami w związku z obowiązkiem dostosowania uchwał odpadowych do znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 19 lipca 2019 r.
Na szkoleniu omówione zostaną:
• Rodzaje uchwał obowiązkowych oraz podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę przy ich tworzeniu.
• Najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.
• Założenia kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości porządku w gminach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady tworzenia uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Podstawy legislacji administracyjnej.
2. Obligatoryjne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

a. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.
b. Szczegółowy zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c. Metoda i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d. Zwolnienia przedmiotowe przydomowe kompostowniki.
e. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
f. Wzór deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
g. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów.
3. Fakultatywne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
a. Przejęcie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
b. Podział gminy na sektory.
c. Zwolnienia podmiotowe.
d. Powierzenie zadań organom gminy zw. z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalne. 
e. Inkaso.
f. Zakres usług dodatkowych.
g. Inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków zapewnienia odbioru odpadów.
h. Budowa instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych.
i. Przyjmowanie przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej.
4. Nadzór i kontrola nad uchwałami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Omówienie kluczowych zmian w procedowanych projektach ustaw zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapowiedzi programu CZYSTOŚĆ PLUS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 91 4878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 23 listopada 2020 r.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!