Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro oraz zamówienia bagatelne od 2021 roku

Miejsce
Internet
Termin
05 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
269 zł
Cele i korzyści

celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi zasadami
i sposobami prawidłowego udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro. Ponadto, prowadzący przybliży zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy
i oszczędny. Na szkoleniu zostaną omówione zasady udzielania zamówień do 130 tys. zł
w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i obowiązkowe zmiany
w regulaminie wewnętrznym jednostki budżetowej.
WYTŁUMACZYMY jak zmienić wewnętrzny regulamin zamówień publicznych. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzonych kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro - zestawienie aktualnych przepisów w celu prawidłowego dokonywania zakupów do 30 tys. euro.
II. Omówienie zmian w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro, które przewidziane są w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tj. zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł:

a) w jaki sposób uaktualnić wewnętrzy regulamin udzielania zamówień?
b) zamówienia do 50.000 zł – przykładowe regulacje udzielania zamówień publicznych do 50.000 zł – negocjacje, rozeznania cenowe, zapytanie ofertowe oraz dokumentowanie postępowania,
c) zamówienia bagatelne – procedura udzielania zamówień bagatelnych, obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówienie bagatelne, dokumentowanie postępowania oraz sprawozdawczość,
d) zamówienie bagatelne a zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe) w ramach projektów UE.
III. Szacowanie wartości zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane:
a) planowanie zamówień publicznych w obecnej sytuacji,
b) prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,
c) wartość zamówienia na roboty budowlane o wartości do 30 tys. euro,
d) szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki
a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE,
e) ustalanie wartości zamówień nieplanowanych.
IV. Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Pzp:
1. przykład regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz najczęściej spotykane procedury wewnętrzne przy realizacji wydatków do 30 tys. euro,
2. „tryby” udzielania zamówień do 30 tys. euro – sposoby udzielania zamówień,
w zależności od struktury organizacyjnej, budżetu lub planu finansowego oraz potrzeb Zamawiającego; tryby a epidemia?
3. progi kwotowe i dobór procedury w wewnętrznych regulacjach jednostek budżetowych, w związku z przestrzeganiem przepisów oraz podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi,
4. zasady przesyłania ofert oraz komunikacja Zamawiający - Wykonawca w świetle coraz większej elektronizacji zamówień,
5. negocjacje z wykonawcą jako sposób wybrania oferty najkorzystniejszej (w jaki sposób prowadzić negocjacje?),
6. zamówienia uzupełniające i dodatkowe w realizacji drobnych zamówień,
7. zasady udzielania zamówień nieplanowanych,
8. wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w świetle procedury badania i oceny ofert oraz prawidłowe zasady unieważniania postępowań do 30 tys. euro.
V. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych do 30 tys. euro.
VI. Umowa – forma pisemna, a może jednak inna forma; obowiązkowe i przydatne elementy oraz dopuszczalne i wymagane przesłanki zmiany umowy.
VII. Ewidencjonowanie zamówień do 30 tys. euro – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie, m.in. w związku z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych tzw. „małych” zamówień publicznych.

VIII. Kontrola zamówień do 30 tys. euro.
IX. Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

szkolenie skierowane jest do pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kontrolerów, kierowników jednostek realizujących i nadzorujących „drobne” zamówienia publiczne, ale również dla podmiotów prywatnych odpowiadających na potrzeby zakupowe w małych jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE. Od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej zamówienia publiczne oraz doradca w firmach i JST: od 14 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 30 września 2020 r.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!