Kurs: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w instytucji

online
Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie 3 dniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, przeprowadzenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie kontrolą wewnętrzną w jednostce. Uczestnik kursu pozna „krok po kroku” zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w organizacji, zapozna się z praktyką stosowaną w tej tematyce. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z zadaniami do samodzielnego wykonania, prezentacją i dyskusją.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie i udoskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu zasad funkcjonowania kontroli  wewnętrznej w organizacji;
 • Określenie podstawowych zasad praktyki kontroli wewnętrznej z perspektywy kontrolera i potrzeb organizacji;
 • Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności kontroli wewnętrznej;
 • Ocena efektywności działań kontrolnych.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień

Moduł - Planowanie w kontroli i przygotowanie się do kontroli

 1. Ogólne informacje dotyczące postepowania kontrolnego.
 2. Zasady kontroli, rodzaje i kryteria kontroli.
 3. Kodeks etyki kontrolera, jego prawa i odpowiedzialność.
 4. Procedury kontroli (wymogi prawne, standardy, regulacje wewnętrzne).
 5. Planowanie kontroli (roczny plan kontroli) – elementy planu kontroli.
 6. Przygotowanie kontroli w tym:
 1. zawiadomienie o kontroli – forma, sposób, termin,
 2. upoważnienie do kontroli,
 3. program kontroli,
 4. analiza ryzyka,
 5. cheklista (lista kontrolna).
 1. WARSZTATY: Przedstawienie założeń do przygotowania zadania domowego przez uczestników i przekazanie uczestnikom wzoru oraz danych do sporządzenia jednego z dokumentów wymienionych w pkt.6.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów audytu i kontroli, nowo zatrudnieni na stanowisku kontrolerów/audytorów wewnętrznych, lub osoby z małym doświadczeniem chcące udoskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kontroli wewnętrznej w różnych obszarach działalności instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs realizowany w dniach 19, 20 i 24 października

Cena: 850 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 14 października 2022 r.