Aktualne zagadnienia i problemy w rozliczaniu podatku VAT od 2021 r

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przybliżające aktualne problemy w rozliczaniu podatku VAT. W trakcie spotkania omówione zostaną nowe zasady rozliczania podatku VAT po zmianach wprowadzonych do ustawy od 01.01.2021r. Przegląd ostatnich orzecznictw TSUE, NSA, WSA oraz najnowszych linii interpretacyjnych MF pozwoli zweryfikować własne stanowisko dotyczące podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • w pakiecie SLIM VAT wraz z przykładami ich praktycznego stosowania.
  • omówienie zagadnień związanych z prawidłowością odliczeń, wyliczeń wskaźników, JPK, MPP i innych po kontroli NIK i Interpretacji Ogólnej MF.
  •  omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF pozwoli zweryfikować zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Pakiet zmian w ustawie VAT w 2021 r. w tym:

1. Mechanizm podzielonej płatności – nowe korzystne zmiany dla płatników.
2. Wprowadzenie zmian przepisów dotyczących faktur korygujących in plus i in minus – dokumentacja,
 uzgodnienie, spełnienie uzgodnienia.
3. Elektroniczne przesyłanie ewidencji i deklaracji JPK od 01.10.2020 r. oraz po zmianach od 01.01.2021r. w tym przepisy doprecyzujące ujęcie faktur korygujących, faktur paragonowych, faktur uproszczonych oraz oznaczeń.
4. Stosowanie nowych regulacji w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
5. Możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie 
 podatków dochodowych.
6. Możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach.
7. Zwiększenie limitu wartości towarów uznawanych za prezenty o małej wartości.
8. Dłuższe terminy odliczania podatku VAT i zasady ujmowania odliczenia.
9. Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet eksportu.

II. Ustalenie właściwości US po zmianach od 01.01.2021 r.

III. Problemy w rozliczaniu podatku VAT min. prawidłowe wyliczenie wskaźników, brak odliczenia,
 niepełne odliczenia – uwagi po kontroli NIK.

IV. Zmiany rozliczeń po wydaniu Interpretacji Ogólnej MF – problemy interpretacyjne

V. Wyrok TSUE w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego z dnia 25.02.2021 r. a rozliczanie podatkowe.

VI. Omówienie ostatnich wyroków NSA, WSA i linii orzecznictwa a wpływ na jednolite rozliczanie podatku VAT w samorządach.

VII. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczania podatku VAT

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 kwietnia 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV