Ewidencja podatku VAT w jst: organ, a jednostka urząd. Zasady rachunkowości, księgowanie, błędy i nieprawidłowości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Ewidencja podatku VAT nadal stanowi spore wyzwanie dla wielu pracowników wydziałów księgowo-podatkowych w jednostce, przede wszystkim ze względu na częste funkcjonowanie na styku dwóch ewidencji - organu i urzędu. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego uczestnicy będą mogli zweryfikować swoją wiedzę w obszarze dotyczącym funkcjonowania podatku VAT w budżecie jst i jednostce urząd, a także jednostkach podległych, rozwiać pojawiające się wątpliwości i ustrzec się przed popełnianiem błędów czy nieprawidłowościami. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, w sposób prosty i przejrzysty omówi zarówno kwestie księgowań, jak i rozwiązań organizacyjnych na styku organ-urząd, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych, wynikających z praktyki trenera jak też z protokołów z kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnik dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Uzupełni swoją wiedzę dotyczącą różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w jst i jej jednostkach podległych.
  • Pozna zasady i charakter rozliczeń ewidencji podatku VAT w jednostce, w szczególności aspekty praktyczne pomiędzy rozliczaniem VAT w organie czy urzędzie. Uporządkuje wiedzę dotyczącą efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu centralizacji VAT w jst.
  • Zapozna się przykładowymi księgowaniami podatku VAT w organie, w urzędzie czy w jednostce podległej ze względu na różny, często problematyczny ich charakter.
  • Zweryfikuje, czy prawidłowo sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe z uwagi na ewidencję podatku VAT.
  • Będzie miał możliwość wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w dyskusji wokół kwestii problematycznych związanych z ewidencją podatku VAT.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady obiegu dokumentów w zakresie rozliczania VAT w jst - zmiany w politykach rachunkowości i instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.
2. Zasady księgowania VAT krok po kroku po centralizacji - przykłady - w budżecie jst, urzędzie, jednostce budżetowej, czy zakładzie budżetowym, w tym m. in.:

a. Konto 300 czy/i 225? Może inne, nowe konta?
b. Rozliczenia VAT na ustalonym poziomie jst - organ czy urząd?
c. Warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto.
d. Przykłady księgowań w sytuacji, gdy: VAT należny jest wyższy od naliczonego, VAT naliczony jest wyższy od należnego, z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym.
e. Paragraf wydatkowy 453, również w zakresie m.in. zapłaty VAT należnego mimo braku wpłaty -czy/kiedy?
f. Podzielona płatność w ewidencji.
g. Funkcjonowanie z rachunkiem bankowym do celów VAT.
h. Zwroty podatku VAT - dla kogo? Na jakich zasadach?
3. Podatek VAT, a sprawozdania finansowe i budżetowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz z operacji finansowych Rb-N, Rb-ZN.
4. Rola Centrum Usług Wspólnych w procesie rozliczania VAT.
5. Panel pytań i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach jst, osoby zajmujące się ewidencją podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 6 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 7 lipca 2022r.